"หลักสูตรออกแบบตกแต่งผ้า และ การจัดดอกไม้เพื่องานแต่งและ งานอีเวนท์ "
Fabric Decoration and Flowers Arrangement for Wedding and Event Course
s

การออกแบบตกแต่งผ้า เป็นศิลป์อีกอย่างหนึ่ง ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ด้วยลักษณะคนไทยที่มีความละเอียดละออ จึงทำให้การจับผ้าของคนไทยมีความสวยงามอ่อนช้อยและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

                การจับผ้ามีพื้นฐานมาจากผ้าม่าน ที่มีการตัดเย็บสวยงาม ลงตัว ด้วยคุณภาพของเนื้อผ้า การตัดเย็บ และอุปกรณ์ประดับต่างๆ ทำให้ผ้าม่านมีความสวยงาม ดังนั้นแนวคิดที่จะจำลองสถานที่ให้สวยงามด้วยผ้าจึงเกิดขึ้น ศิลปะการจับผ้าจึงมีขึ้นตอนและวิวัฒนาการ มาเรื่อยๆ ทั้งเรื่องของคุณภาพของเนื้อผ้า โทนสี และอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ที่มีหลากหลายในตลาดของเมืองไทยในขณะนี้

                    หลักสูตรการออกแบบตกแต่งผ้า ที่ลักซ์ชัวร์รี่ฟลาวเวอร์ มีหลักสูตรที่คลอบคลุมและรวบรวมเทคนิค การจับผ้า การตกแต่งผ้า ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขั้นพื้นฐานถึงขั้นการออกแบบ ด้วยการสอนที่ละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน Step by Step ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

สอนจับผ้า
สอนจับผ้า
สอนจับผ้า
สอนจับผ้า
สอนจับผ้างานแต่ง
สอนจับผ้า
สอนจัดดอกไม้งานแต่ง
สอนจัดดอกไม้งานแต่ง
จัดดอกไม้งานแต่ง
สอนจับผ้า
สอนจับผ้า
fabric decoration
สอนจับผ้า
สอนจัดดอกไม้งานแต่ง
โต๊ะต้อนรับงานแต่งสไตล์ยุโรป
สอนจับผ้า
fabric drapping
สอนจับผ้า
สอนจับผ้างานแต่ง
สอนจับผ้า
fabric drapping
สอนจับผ้า
สอนจับผ้างานแต่ง
สอนจับผ้า